Pliki do pobrania – Szkolenia BHP

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy uwzględniających aktualne przepisy BHP, Ppoż. i Prawa Pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy Państwu nader komfortowe i ekonomiczne rozwiązanie w postaci ZEWNĘTRZNEJ KOMPLEKSOWEJ OPIEKI w tym zakresie. Nasze usługi uwzględniają indywidualne potrzeby każdego pracodawcy, dostosowując funkcjonowanie Państwa firmy do ciągle zmieniającego się prawa. Szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, utworzenie i utrzymanie dodatkowych stanowisk pracy dla specjalistów w każdej ze wspomnianych dziedzin okazuje się być bardzo kosztowne. Korzystając natomiast z naszych usług otrzymują Państwo kompleksową obsługę od „jednego” specjalisty we wszystkich w/w dziedzinach. Gwarantujemy profesjonalizm i najwyższą jakość usług wykonywanych przez wykwalifikowanych specjalistów z uwzględnieniem norm i dyrektyw Unii Europejskiej.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji zarówno w ramach jednorazowych zleceń, jak i stałej kompleksowej obsługi w dziedzinach:

 

PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY:

 1. nadzory, wykonywanie zadań służby BHP;
 2. ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 3. śledzenie oraz bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia tych zagrożeń;
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu (przy uwzględnieniu wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy);
 5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
 6. współpraca z instytucjami uprawnionymi do dokonywania kontroli, badań oraz pomiaru czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy;
 7. prowadzenie dokumentacji BHP (opracowywanie rejestrów, wykazów itd.
 8. opracowywanie i wdrażanie instrukcji transportu wewnątrzzakładowego, magazynowania i składowania itp.
 9. opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP;
 10. konstruowanie tabel przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej itd. oraz opracowywanie zasad gospodarowania nimi.

 

PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów P. POŻ;
 2. opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

PRAWA PRACY:

 1. prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy innymi formami zatrudnienia;
 2. prowadzenie akt pracowniczych zgodnie z rozporządzeniem MP i PS z dnia 28 maja 1996 r.;
 3. opracowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, świadczeń socjalnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb pracodawcy;
 4. zarządzanie kadrami;
 5. zarządzanie czasem pracy, urlopami i świadczeniami pracowniczymi;
 6. porady w zakresie sporów o roszczenia ze stosunków pracy.

 

KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE:

Organizujemy kursy i szkolenia w trzech różnych systemach: wyjazdowe, stacjonarne oraz e-learning (czyli szkolenia przez internet). To Państwo decydujecie, która z form będzie dla Was najdogodniejsza.
Oferujemy między innymi:

 1. szkolenia BHP wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych;
 2. szkolenia Ppoż.;
 3. szkolenia pierwszej pomocy;
 4. kursy zawodowe:
 • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpieczną wymianą butli gazowych /egzamin + uprawnienia UDT -kategorii: II WJO/ – możliwość uzyskania uprawnień również w języku angielskim/.
 • kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem teleskopowym „Manitou” „BobCard” „JCB” itp. /egzamin + uprawnienia UDT kategorii: I WJO
 • operator wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych,
 • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne tzw. wzwyżki, pionowe maszty teleskopowe, maszty przegubowe łamane, układy nożycowe /egzamin + uprawnienia UDT – kategorii I P/,
 • podesty ruchome przewoźne /wysięgniki koszowe/ egzamin + uprawnienia UDT – kategorii I P,
 • suwnice
 • hakowi
 • elektroenergetyczne Grupy 1,2,3, E i D /SEP/ – egzamin Kwalifikacyjny przed Komisją Kwalifikacyjną SEP Wrocław.

 

CONSULTING BUDOWLANY:

Wykonujemy wszelkie usługi z zakresu kompleksowego:

 1. doradztwa,
 2. nadzoru,
 3. planowania,
 4. projektowania,
 5. certyfikaty energetyczne,
 6. zarządzania obiektami budowlanymi,
 7. przeglądy.

 

W swoich działaniach staramy się maksymalnie optymalizować działania w zakresie bezkompromisowej jakości, nieprzekraczalnego czasu i harmonogramu oraz utrzymania zakładanego budżetu inwestycji.

 

WSPARCIE TECHNICZNO-HANDLOWE:

Oferujemy zaopatrzenie w artykuły bhp i p.poż posiadające aktualne atesty i spełniające obowiązujące normy:

 • zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej;
 • zaopatrzenie w podręczny sprzęt gaśniczy (hydranty, gaśnice) oraz ich okresowe przeglądy;
 • zaopatrzenie stanowisk pracy w niezbędne instrukcje, znaki ewakuacyjne itp.;
 • wyposażenie punktów pierwszej pomocy;
 • wyposażenie zakładu w apteczki, szafy ubraniowe, i inne w zależności od Państwa zapotrzebowania.

 

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę aktualne potrzeby i możliwości.

JHC Services
Ul. Porzeczkowa 23
55-093 Brzezia Łąka

Warehouse Service: Roman Kędziora
e-mail: biuro@jhcservice.pl
Tel: 79 320 41 20
Tel: 534 722 702

Warehouse Vangoure : Filip Jaskuła
e-mail:filip.jaskula@vangoure.pl
Tel: 604 332 120

  Szybki kontakt