Pliki do pobrania – Przeglądy

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. z dniem 18 sierpnia 2003 r. nakłada na wózki jezdniowe z mechanicznym napędem dozór techniczny.

Zobowiązuje to właścicieli wózków widłowych z mechanicznym napędem do:

 • złożenie wniosku o rejestrowanie i przeprowadzenie badania odbiorczego przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • odtworzenie dokumentacji technicznej wózka widłowego.
 • spełnienie warunków co do stanu technicznego wózka widłowego, aby spełniał on wymogi UDT.
 • dopilnowanie terminów konserwacji i okresowych przeglądów technicznych przez uprawnionego konserwatora.
 • formy dozoru technicznego oraz terminy badań kontrolnych i konserwacyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r.

Konserwacje wózka odebranego przez dozór techniczny może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT. Takich jak uprawnienie do naprawy spalinowych wózków transportu bliskiego, a w przypadku wózków widłowych z instalacją gazową – uprawnienie do naprawy takich instalacji.

JHC Service oferuje kompleksową obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: 

 • rejestracja wózka widłowego w UDT (przygotowanie wózka podnośnikowego,
 • sporządzenie dokumentacji, zgłoszenie do badań w UDT, udział naszego konserwatora przy badaniach),
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji,
 • wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UDT wózków widłowych.
 • naprawy i remonty wózków widłowych Jungheinrich, Hyster, Toyota, Nissan, Yale, Linde i innych
 • modernizacje wózków – w zakresie posiadanych uprawnień
 • bieżąca współpraca z UDT w zakresie eksploatacji wózków widłowych
 • przeglądy wózków widłowych przez konserwatorów posiadających uprawnienia UDT

Działamy na terenie: Wrocław, Brzeg, Długołęka, Oleśnica, Namysłów, Oława, Jelcz, Laskowice, Legnica, Wieruszów, Wieluń, Środa Śląska, Trzebnica itp.

 

Wniosek badania UDT

Zalecenia kontrolne Wideł-Łańcuchy

Koszty przeglądu Hyster-Yale 2,5-3,5 tony

Cennik przeglądu Yale 

JHC Services
Ul. Porzeczkowa 23
55-093 Brzezia Łąka

Warehouse Service: Roman Kędziora
e-mail: biuro@jhcservice.pl
Tel: 79 320 41 20
Tel: 534 722 702

Warehouse Vangoure : Filip Jaskuła
e-mail:filip.jaskula@vangoure.pl
Tel: 604 332 120

  Szybki kontakt